pic

    ازدواج به سبک غیر ایرانی !

    لطفا خودتان را معرفی کنید. آقا  : من ینارده هستم  از جاکارتا شهری در شمال اندونزی با آب و هوای همیشه بهاری خانم : من فتریا از کالیمانتان اندونزی هستم . شغل شما در اندونزی چه بود ؟ آقای یونارده : من در دانشگاه نفت ,  ...

pic

    به ما گفته بودند امام حسین (ع) به خاطر مریضی از دنیا رفته است ؟

    چگونه با تشیع آشنا شدید؟  اوائل ازدواجمان در قهوه خانه در شهر پونتیاناک نشسته بودم و با دوستم صحبت می کرد . ایشان به من گفت اسلامی که شما می دانید غلط است . من به خودم گفتم اگر من اسلام غلطی دارم پس چگونه همسرم با من ازدواج ...

1