یاسین علی بلیسیه نخست با اشاره به اینکه بحث تغییر دین بحث مهمی به معنای خروج از شرایط اجتماعی و حاکم بر زندگی افراد است، گفت: یک رابطه بین فرد، خدا و خلقت وجود دارد که همه این‌ها باید در ارتباط با یکدیگر تعریف شوند که بریکدیگر تأثیر می گذارند.

 بلیسیه با اشاره به وضعیت خانوادگی‌اش و اینکه دارای یک خانواده کاتولیک مذهب روستایی است، گفت: با وجود این دین خشک خانواده ام متدین نیستد، بنابراین من از ابتدا کمبودی در خانواده احساس می کردم چرا که در دنیایم پاسخی برای پرسش ها وجود نداشت بنابراین به دنبال یک دگرگونی و تغییر برای رفع این کمبود عاطفی برآمدم که چرا من سرپرست و ولی ندارم البته این مسایل را پس از مسلمان شدنم تحلیل کردم.

وی با بیان اینکه در نهایت جرقه مسلمان شدنش را دوران کودکی توصیف کرد، گفت: زمانی که کودکی شش یا هفت ساله بودم این جرقه از سوی مادرم در وجودم زده شد و فهمیدم که نیاز به دینی ساکت، بدون رنگ و پویایی ندارم، پی بردم که پیامبران اسلام همه انقلابی بودند بنابراین این حرکت و جسارت برای تغییر به من داد.

بلیسیه توضیح داد: مهمترین علت مسلمان شدم دستیابی به عشق، تأیید و آرامش بود.

سوال: خیلی از افرادی که از ادیان دیگر به مسیحیت رو می آورند معتقدند این دین به آنها آرامش می‌دهد

* بیلیسیه: زمانی که مسلمان شدم به آرامش رسیدم

بلیسیه در پاسخ گفت: من در جایگاهی نیستم که نسبت به این آرامش دیگران صحبت کنم اما من زمانی که مسلمان شدم به آرامش رسیدم.

 

یاسین علی بلیسیه با اشاره به اینکه مسیحیت کنونی، مسحیت کلیسا است و با اصل مسیحیت متفاوت است، گفت: امروز همه قدرتمندان دنیا خود را مسیحی می دانند اما این مسیحیت بدون شریعت است نکته مهم این است ادیانی که در اقلیت قرار دارند تلاش دارند که خود را خیلی اخلاقی تر جلوه دهند و این یک پدیده روانی ایجاد می کند که مثلا زرتشت یا مسیح از اسلام اخلاقی تر است در حالی که پیروان اینها تلاش دارند خود را اخلاقی تر جلوه دهند. امروز آیا کسی می تواند ادعا کند که مسیحیت با این سابقه ورود به اورشلیم و جنگ های صلیب اخلاقی تر است؟

وی یادآور شد: به طور مثال بسیاری مباحث غسل تعمید یا مراسم عشاء ربانی را فسلفه‌شان را نیز این افراد نمی دانند البته ما یک مسیحیت داریم که واقعی است و یک انجیل تحریف شده و کلیسا که آنچه امروز به خورد مردم داده می شود مباحث کلیساست. بنابراین آنچه درباره اش صحبت می کنیم مسیحیت تحریف شده است.

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم