اسلام دینی است که به انسان نزدیکتر از خانواده است و راه زندگی عملی است که همه چیز را سرجای خودش دارد دینی جامع که ارامش دهنده است. اسلام دارای روح الهی است که سایر ادیان ندارند. 

او در ادامه گفت: من پیشنهاد می کنم درباره ادیان مطالعه کنند وبا عقاید مسیحیت هم اشنا بشوند تا قدر واهمیت اسلام را بیشتر بدانند تا اشنا بشوند که دین مسیحیت کامل نیست واسلام جامع تر است  مسیحیت مانند قابی است که وسط ان خالی است

دختر خانم حسینی زینب هم که از دانشجویان موفق با رتبه اول دانشگاهی است با حجابی کامل  فعالیت دارد در واشنگتن دی.سی مدرسه ای برای تعلیم قرآن وبرنامه های دینی تاسیس کرده است گفت : زمانی یک خانم  سیاهپوست مسلمانی بلد نبود قران بخواند  از من خواست تا به بچه های قران یاد بدهم بعدها یکی از سوره هایی که یاد داده بودم را بچه ها در کمپی خواندند این انعکاس خوبی داشت بعد ازان بقیه خانواده های مسلمان هم از من خواستند تا به بچه هایشان درس قران بدهم  ومن تصمیم گرفتم تا فضای کار را بیشتر کنم و به غیر از قران برنامه های دیگر هم داشته باشم از جمله اخرین کار من برای تولد حضرت زهرا تئاتر داشتیم.

زینب درباره حجاب خود وفشارهای جامعه گفت: یک بار پسربچه ای کوچک من را دید وگفت مگر تو هندی هستی این چیست بر سرت گذاشتی اینجا امریکاست وخواست حجاب را از سرم بکشد من ان لحظه ترسیدم ولی با ارامش به زبان خودش  حرف زدم تا کنار رفت. البته  همیشه این استرس برای ما است که فردا چه اتفاقی   خواهد افتاد . 

او  که به عنوان تنها دختر محجبه دانشگاه با جمعیت ۴۰هزار نفری توانست رتبه اول را کسب کند با پوشش چادر برای همه سخنرانی کرد وخیلی ها را تحت تاثیر قرار داد در ادامه افزود: من با این حجاب  می خواستم پیامی به همه انها بدهم که حجاب برایم امنیت دارد و هیچ وقت تحت هیچ شرایطی ان را بر نخواهم داشت زیرا اسلام طرح کاملی برای همه ما است ومن را ازخیلی چیزهای ترسناک حفظ می کند وهیچ چیز نمی تواند اسلام را از من بگیرد.

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم