من خودم مسیحی کاتولیک بودم . مادر و پدرم هم کاتولیک بودند و الان هم هستند . چند نفر از خانواده من پروتستان هستند . مادرم می گوید پروتستان خوب نیست . درست است مسیحی هستند اما فکرشان از مسیحیت دور است . پروتستان ها در مسیحیت مثل وهابی ها در اسلام هستند. خیلی متعصب هستند . آنها می گویند عیسی خیلی بیشتر از خدا است . اما مسیحیت کاتولیک نزدیک به اسلام است. 

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم