مسیحی مذهبی بودید؟

بله , دستورات مسیحیت را می دانستم و عمل می کردم . خانواده ام نیز مذهبی بودند طوری که در خدمات اجتماعی کلیسا کار می کردند .

چه طور یک جوان در محیط آزاد ,  مذهبی بوده؟

 از ابتدا می خواستم کشیش شوم . با خاله و دایی ام تاریخ و اعتقادات کلیسا را مطالعه می کردم . خواهان این شدم که زندگی ام را وقف تبلیغ مسیحیت کنم تا به خودم و جامعه ام کمک کنم .به نظر من مردم در آمریکا خدا را از دست داده اند . مسائلی مثل مواد مخدر و الکل خیلی زیاد است . من میخواستم خودم را وقف کنم تا با خدا رابطه بهتری پیدا کنم. به همین خاطر شروع کردم به مطالعه تاریخ کلیسا .

عمه ام در دانشگاه دروس مذهبی تدریس می کند . من نیز به آن کلاس ها رفتم و یک سال و نیم در آنجا بودم . خیلی سوال ها در آنجا برایم بوجود آمد .

چه سوالهایی ؟

 یکی از بزرگترین سوالها ,  تثلیث بود . البته برای من هیچ مفهومی ندارد و به راحتی نمی توانم بپذیرم . سوال دیگر مرجعیت کلیسا بود که در داخل مسیحیت به هیچ جوابی نرسیدم اما من را به سمتی برد که ببینم حضرت مسیح (ع) چه آموزه هایی داشتند؟ در حقیقت حضرت مسیح (ع) بود که من را به سمت اسلام بردند . ویدئویی در اینترنت پیدا کردم پیرامون دیدگاه اسلام در مورد حضرت مسیح (ع) . خیلی من را علاقه مند و کنجکاو کرد. توسط کالج و چند کتاب تحقیق کردم , اما این نوع تحقیق , معنویت را کم داشت .یک روز واقعا از خدا خواستم که راه درست را نشانم دهد و در حال خواندم انجیل بودم که به این جمله رسیدم  : اگر راستی را بدانید , راستی شما را آزاد خواهد کرد . سوال من یافتن این حقیقت , به صورت کامل  بود . شدید از ته دل از خدا خواستم که راه را به من نشان دهد .

 بعد از مدتی تحقیق به شخصیت پیامبر اعظم (ص) رسیدم . انگار که جهانی کاملا جدید به من نشان داده شد. شخصیت ایشان خیلی معرکه بود از جمله آن قضیه خاکستر که هر روز روی سر ایشان می ریختند . خیلی مهربان بودند در حالی که در همان لحظه در خدمت مردم بودند .

 مهربانی درباره حضرت مسیح (ع) هم هست چرا در جذب ایشان نشدید؟

 اگر به آموزه های عیسی توجه کنید  ایشان می گوید که منتظر کسی باشید که در راه است . شخصیت دیگری که مهربانی و رابطه با خدا را به شما و جهان آموزش خواهد داد . کسی که رهابخش جهانیان خواهد بود . کسی که   صادق است و کلماتی را می گوید که از سمت خداوند است .

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم