لطفا خودتان را معرفی کنید  ؟

من استفان فردریش شفر 54 ساله هستم و نه سال است که در ایرانم زندگی می کنم . متولد آلمان شهر آفنباخ نزدیک فرانکفورت ام تا 45 سالگی در آنجا زندگی می کردم . به مدت20 سال شغلم برنامه نویسی بود و در دانشگاه انفورماتیک خواندم .

آقای استفان دین شما چه بود؟

بی دین بودم . لائیک !

 شما حدود 40  سال را در بی دینی بودید . این راحت بود؟

نه ! اگردر آلمان با وجدان  زندگی کنید , تو را ضعیف فرض می کنند . دیگران خلاف وجدان من رفتار می کردند . و این راحت نبود .

آقای استفان  شفر شما نسبت به کشورتان چه حسی دارید؟

هیچ حسی ندارم .

چه شد که به اینجا رسیدید؟

پدر یکی از دوستانم که مسیحی معتقد بود از دنیا رفت . من در خاکسپاری او شرکت کردم . وقتی جنازه را پایین می بردند ,فکر کردم به حرف  مسیحیان که می گویند اگر دین نداشته باشی در آخرت به جهنم می روید. تفکر کردم مرگ بهتر است یا زندگی ؟ و اگر قرار است در آن دنیا عذاب شوم , پس بهتر است زنده بمانم و خیلی از مرگ ترسیدم . این چرقه اول بود.

دوستی داشتم که مسلمان بود و می گفت اسلام دین حق است .او کتابی به زبان آلمانی داد که در مورد امام علی و قضاوت بین دو مسیحی بود , آن را مطالعه کردم و به نظرم عادلانه ترین قضاوت کردند. زیرا قضاوت حضرت بر اساس کتاب مقدس آن دو مسیحی بود.

آیا اکنون راضی هستید ؟ چقدر به آیین خود پایبندید ؟

بله راضی هستم . علت اصلی مسلمان شدن من , عدالت امام علی بود . من فهمیدم اگر اسلام بدرستی اجرا گردد , صد در صد عادلانه است جدای از زمان و مکان . هدف زندگی در بی دینی تفریح , پول , شهرت و غیره است  که همه این چیز ها محدودیت دارد و زمانی تمام خواهد شد .

آقای استفان فردریش شفر لحظه شهادتین به چه فکر می کردید ؟

می دانستم بعضی سختی ها انتظارم را می کشد . اما لحظه خاکسپاری را به یاد می آوردم و اینکه باید یک دین را انتخاب کنم .بهترین دین . من با وجدان خودم زندگی می کردم و این سخت بود . دروغ گفتن , دزدی و... ممنوع . و خوش اخلاقی و غیره واجب . بنابراین تغییر دین برای من آسان بود فقط وعده های نماز کمی سخت بود .

 

 

 

 اگر اسلام بدرستی اجرا گردد , صد در صد عادلانه است جدای از زمان و مکان

 

لطفا خودتان را معرفی کنید  ؟

من استفان فردریش شفر 54 ساله هستم و نه سال است که در ایرانم زندگی می کنم . متولد آلمان شهر آفنباخ نزدیک فرانکفورت ام تا 45 سالگی در آنجا زندگی می کردم . به مدت20 سال شغلم برنامه نویسی بود و در دانشگاه انفورماتیک خواندم .

آقای استفان دین شما چه بود؟

بی دین بودم . لائیک !

 شما حدود 40  سال را در بی دینی بودید . این راحت بود؟

نه ! اگردر آلمان با وجدان  زندگی کنید , تو را ضعیف فرض می کنند . دیگران خلاف وجدان من رفتار می کردند . و این راحت نبود .

آقای استفان  شفر شما نسبت به کشورتان چه حسی دارید؟

هیچ حسی ندارم .

چه شد که به اینجا رسیدید؟

پدر یکی از دوستانم که مسیحی معتقد بود از دنیا رفت . من در خاکسپاری او شرکت کردم . وقتی جنازه را پایین می بردند ,فکر کردم به حرف  مسیحیان که می گویند اگر دین نداشته باشی در آخرت به جهنم می روید. تفکر کردم مرگ بهتر است یا زندگی ؟ و اگر قرار است در آن دنیا عذاب شوم , پس بهتر است زنده بمانم و خیلی از مرگ ترسیدم . این چرقه اول بود.

دوستی داشتم که مسلمان بود و می گفت اسلام دین حق است .او کتابی به زبان آلمانی داد که در مورد امام علی و قضاوت بین دو مسیحی بود , آن را مطالعه کردم و به نظرم عادلانه ترین قضاوت کردند.

آیا اکنون راضی هستید ؟ چقدر به آیین خود پایبندید ؟

بله راضی هستم . علت اصلی مسلمان شدن من , عدالت امام علی بود . من فهمیدم اگر اسلام بدرستی اجرا گردد , صد در صد عادلانه است جدای از زمان و مکان . هدف زندگی در بی دینی تفریح , پول , شهرت و غیره است  که همه این چیز ها محدودیت دارد و زمانی تمام خواهد شد .

آقای استفان فردریش شفر لحظه شهادتین به چه فکر می کردید ؟

می دانستم بعضی سختی ها انتظارم را می کشد . اما لحظه خاکسپاری را به یاد می آوردم و اینکه باید یک دین را انتخاب کنم .بهترین دین . من با وجدان خودم زندگی می کردم و این سخت بود . دروغ گفتن , دزدی و... ممنوع . و خوش اخلاقی و غیره واجب . بنابراین تغییر دین برای من آسان بود فقط وعده های نماز کمی سخت بود .

 

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم