دکتر بونو به مناسبت عید غدیر در شبکه قرآن حضور پیدا می کند و در مورد موضوعاتی از جمله آزادی , دین , حقوق حیوانات , قربانی و .... صحبت می کند .

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم