آقای مسعودی بعد از اعلام اسلام و تبری از بهائیت با مراجع تقلید دیگر هم ملاقات کردید؟

بله آقای افتخار زاده مرا به قم برد با مرحوم شریعتمداری، مرحوم مرعشی، مرحوم گلپایگانی و مرحوم حائری پسر شیخ عبدالکریم با تمام مراجع با این ناصر مکارم ملاقات کردم و رفتیم همدان پیش ملاعلی همدانی و رفتیم مشهد پیش کسی که الان فوت کرده آقای مجتهدی که بود و رفتیم سبزوار  و رفتیم نیشابور بعد رفتیم شیراز نزد آقای محلاتی و دستغیب و تمام علما مرا تأئید کردند و تمام علما مرا پذیرفتند و الان من به همه ارادت و عشق می ورزم چون من داخل هیچ ورطه ای نیستم درکنج خانه فلج افتاده ام که نمی توانم از جا حرکت کنم.

 آقای مسعودی آن وقتی که شما در بهائیت بودید نوشته جاتی هم در باره بهائیت داشتید؟

نوشته جاتی نداشتم همه را پاره کردم و دور ریختم هرچه بود پاره کردم دور ریختم همه مخطوط بود و مطبوع نبود و پاره کردم و هرچه کتاب در خانه من بود بردم ریختم تو خرابه تا کسی آنها را در خانه من نبیند.

آیا بعد از اعلام اسلام در رد آنها نوشته جاتی دارید؟

بله کتابی دارم به نام کشف المتعه والخیانه در سه جلد که الان در یک کتابخانه کسی برد تا چاپ کند الان ۱۴ سال است که چاپ نکرد  آخر از او گرفتند و دادند به کتابخانه نشر قصیده سه جلد است جلد اول شرح حالات خودم مختصر و یک جلد تاریخ آنها و یک جلد هم احکام آنها ۵۰۰ صفحه است اما هنوز چاپ نشده او جرأت نمی کند تا چاپ کند.

 شما اجازه می دهید تا ما این سه جلد را بگیریم و منقح چاپ کنیم؟

بله

 آقای مسعودی محافلی که در بهائیت داشتید چه محافلی بود آن موقع معمولاً؟

همه محافل بودند اما فراموشم شده است.

 آقای مسعودی الان راههائی که بهائیت ممکن است از آن راهها برای اغوای مردم و مخصوصاً نسل جوان استفاده بکند فکر می کنید با تجربه ای که شما دارید چه راههائی باشد؟

اینها راه هایشان این است که بگویند دیدید که اسلام خراب کرد ایران را دیدید چه شد گرانی را می بینید فلان را می بینید برای این است که این شریعت جدید را قبول نکردند ما همین سخنان واهی وحدت عالم انسانی، صلح جهانی، تعدیل معیشت اینها را به رُخ مردم می کشند.

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم