ترس من در روز قیامت از گناه و جهنم نیست .نه . تمام ترس من این است که اگر امام علی مرا نگاه دارد و بگوید که چرا دشمنان مرا ستایش می کردی؟... از خدا می خواهم که او مرا نگاه ندارد . اما من قبلا پاسخم را به او داده ام .اگر او مرا نگاه دارد خواهم گفت : چر نمی توانی مرا  بپذیری؟ مگر فرزندت حسین(ع) , حربن یزید ریاحی را نپذیرفت؟ بعد به او می گویم مولای من خواهش می کنم مرا بپذیر…

download
 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم