معصومه بتی مدتی بعد از اینکه مسلمان شد، تمام تجربیاتش از مسیری که به سمت اسلام پیموده است تا مختصری از پیشینه ی زندگی شخصی و کمی مطالعه در مورد مقایسه ادیان و تفسیر درباره ی موضوعات مختلف که برایش به عنوان یک زن تازه مسلمان آمریکایی جالب بود، در غالب کتابی در اختیار علاقمندان قرار داده است.

در طلب راه راست (تاملات یک تازه مسلمان)

نویسنده: دایانا (معصومه) بیتی

مترجمان: مینا فلاح – ستاره صادقی محمدی- آذین سادات بصیر

انتشارات: چاپ و نشر بین الملل

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم