شیعیان کرد در مسیر حقیقت سلمان حدادی

«دولت اسلامی عراق» از نیروهای شبکه تروریستی القاعده شاخه عراق تشکیل شد. این نیروها که بیشتر در شهرهای سنی نشین شمال بغداد مانند دیالی حضور داشتند، با اعلام تشکیل «دولت اسلامی عراق»، وزرای مختلف این دولت را نیز معرفی کردند.

 

به گزارش شیعه آنلاین، "أبو محمد العدنانی" سخنگوی آنچه که «دولت اسلامی عراق» نامیده می شود، طی اظهاراتی کشتن یک میلیون مسلمان توسط شبکه تروریستی القاعده را حلال دانست.

وی در ادامه ضمن اینکه از نیروهای سابق «دولت اسلامی عراق» که از این گروه خارج شده خواست به آغاز آن بازگردند، گفت: اگر نیروهای سابق ما به گروه باز گردند آنان را می بخشیم و از آنان دفاع می کنیم، حتی اگر هم یک میلیون مسلمان را کشته باشند، اما اگر این افراد به گروه باز نگردند خودمان آنان را به قتل خواهیم رساند.

در پی انتشار اظهارات سخنگوی «دولت اسلامی عراق»، کارشناسان مسائل سیاسی اعلام کردند که این اظهارات نشان می دهد که این گروه با کمبود نیرو مواجه شده از همین رو از نیروهای سابق خود که از این گروه خارج شده خواسته که هرچه سریع تر به آغوش آن باز گردند و در غیر این صورت کشته خواهند شد.

این کارشناسان در ادامه افزودند: استفاده از لحن تهدید آمیز برای وادار کردن این نیروهای خارج شده به بازگشت، نشان دهنده نیاز شدید «دولت اسلامی عراق» به نیرو است.

گفتنی است «دولت اسلامی عراق» از نیروهای شبکه تروریستی القاعده شاخه عراق تشکیل شد. این نیروها که بیشتر در شهرهای سنی نشین شمال بغداد مانند دیالی حضور داشتند، با اعلام تشکیل «دولت اسلامی عراق»، وزرای مختلف این دولت را نیز معرفی کردند.

 
yahoo reddit facebook twitter technorati stumbleupon delicious digg
 
 

پیام های سیستم

پیام های سیستم

 
 

ارسال ایمیل

پیام های سیستم

پیام های سیستم

پاسخ به نظرات

پیام های سیستم

پیام های سیستم